Produktų sąrašas         Etiketė Saugos duomenų lapas
2,4 D NUFARM Etiketė SDL
BANVEL 4S Etiketė SDL
BETASANA SC Etiketė SDL
BUTOXONE Etiketė SDL
CHWASTOX 750 SL Etiketė SDL
DEVRINOL Etiketė
ERGON Etiketė SDL
ETHOFOL SC Etiketė SDL
FENIX Etiketė SDL
HUSSAR ACTIV OD Etiketė SDL
KALIF 360 CS Etiketė SDL
LENTAGRAN WP Etiketė SDL
LEOPARD Etiketė SDL
MAISTER POWER OD Etiketė SDL
METAFOL 700 SC Etiketė SDL
RANGER XL Etiketė SDL
RAPSAN 500 SC Etiketė SDL
SEKATOR OD Etiketė SDL
STOMP CS Etiketė SDL
SULTAN 500 SC Etiketė SDL

Produktų sąrašas  Etiketė Saugos duomenų lapas
ACROBAT PLUS Etiketė SDL
BUMPER 25 EC Etiketė SDL
BUMPER SUPER Etiketė  SDL
DARCOS Etiketė  SDL
LEANDER Etiketė  SDL
MAREDO 125 SC Etiketė  SDL
ORIUS 250 EW Etiketė SDL
ORVEGO Etiketė SDL
MANFIL 75 WG Etiketė  SDL
PENNCOZEB WDG Etiketė  SDL
SIGNUM Etiketė SDL
TAZER Etiketė  SDL
KONSOLE 250 SC Etiketė  

Produktų sąrašas  Etiketė Saugos duomenų lapas
FASTAC 50 Etiketė SDL
PROTEUS Etiketė SDL

Produktų sąrašas  Etiketė Saugos duomenų lapas 
SEEDRON Etiketė  SDL

Produktų sąrašas    Etiketė    Saugos duomenų lapas 
INEX Etiketė SDL
BONA CONTAKT Etiketė SDL
BONA GOLD Etiketė SDL
BONA GLIDE Etiketė SDL
BONA PH Etiketė SDL
BONA FOAMEX  Etiketė  

Produktų sąrašas  Etiketė  Saugos duomenų lapas 
OPTIMUS Etiketė SDL
STABILAN 750 SL Etiketė SDL

Produktų sąrašas Etiketė Saugos duomenų lapas
DIQUA Etiketė SDL
REGLONE SUPER Etiketė SDL